stat4u

Legenda o Maczudze Herkulesa

Pieskowa Skała (wg. okolicznej ludności)

Przed zamkiem w Pieskowej Skale, w Dolinie Prądnika stoi wysoka skała w kształcie maczugi. Szersza u góry, węższa przy podstawie, jest efektem działania czynników atmosferycznych, ale według miejscowej tradycji znalazła się tutaj w zupełnie inny sposób...


rzed kilkuset laty, za czasów panowania ostatnich z Jagiellonów żył czarnoksiężnik o nazwisku Twardowski. Czarnoksiężnik podpisał umowę z diabłem, według której, po przyjeździe do Rzymu miał oddać duszę piekłu.
Po wielu latach Twardowski został wreszcie złapany w... karczmie "Rzym", w podkrakowskich Pychowicach.
Jednym z warunków umowy było spełnienie przez diabła trzech ostatnich prac dla Pana Twardowskiego. Wśród prac, jakie bies musiał wykonać, było przeniesienie skały do Doliny Prądnika i ustawienie jej cieńszym końcem do dołu.
W ten sposób Maczuga Herkulesa znalazła się w Pieskowej Skale.