stat4u

Protest przeciwko zabudowie
wzgórza Parnas w Pieskowej Skale

Po raz drugi w swojej historii Niezależny Serwis Internetowy "Ojcowski Park Narodowy" zmuszony jest włączyć się do walki o dalsze losy Parku.
Mija dokładnie 5 lat od czasu, kiedy rozpoczynaliśmy wspólną batalię przeciw planom firmy Tara Polska i UMiG Skała zabudowy wschodniej części otuliny OPN. Dzięki poparciu kilku tysięcy osób udało się zastopować zapędy inwestora i nadal tereny przysiółków Bukówki i Miotełka są ostoją dzikich zwierząt i roślin.
Tym razem zagrożenie przychodzi z północy. W bezpośrednim sąsiedztwie zamku w Pieskowej Skale, na wzgórzu Parnas, w otulinie OPN planowana jest budowa kompleksu budynków hotelowych na 99 miejsc.
Pokażmy, że nie ma społecznego przyzwolenia na degradację tego cennego przyrodniczo skrawka naszego kraju.

Poniżej mapa z zaznaczoną działką nr 1096/3 w obr. Sułoszowa I,
na której planowana jest inwestycja.Fragment mapy udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Compass.
Starostwo Powiatowe w Krakowie
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków

Niżej podpisani miłośnicy i przyjaciele Ojcowskiego Parku Narodowego oraz jego przyrody, skupieni wokół Niezależnego Serwisu Internetowego "Ojcowski Park Narodowy", stanowczo protestujemy przeciwko planom zabudowy infrastrukturą hotelową wzgórza Parnas, zlokalizowanego w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego i bezpośrednim sąsiedztwie Zamku w Pieskowej Skale.
Planowany obiekt wpłynie negatywnie zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i niepowtarzalność krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego.
Inwestycja będzie zagrożeniem dla gatunków chronionych obszarem Natura 2000, m.in. objętego ochroną ścisłą kruszczyka szerokolistnego, zaburzone zostaną korytarze ekologiczne, co w konsekwencji doprowadzi do zamierania przyrody w OPN. Zostaną wybudowane drogi dojazdowe, parkingi dla gości hotelowych, zwiększy się penetracja lasu, budynki utrudnią przeloty ptaków, pojawi się hałas.
Powstanie planowanego kompleksu hotelowego spowoduje, w myśl równości prawa dla wszystkich, naciski kolejnych inwestorów na zabudowę otuliny Parku. Natychmiast powróci pomysł osiedla Cianowice-ogród, powstaną kolejne projekty lokowania uciążliwych dla środowiska obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, którego przyroda już w chwili obecnej jest poddawana olbrzymiej antropopresji. Skończy się to całkowitą izolacją Ojcowskiego Parku Narodowego na skutek zabudowania jego granic ze wszystkich stron.

Popieramy stanowisko Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
oraz Rady Naukowej Parku która negatywnie zaopiniowała planowaną inwestycję na wzgórzu Parnas.

Do wiadomości:
- Urząd Gminy Sułoszowa
- Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego

PODPISZ SIĘ POD PROTESTEM
(Proszę cierpliwie czekać na załadowanie strony,
czasem trwa to dłuższą chwilę - nie rezygnuj, URATUJESZ OPN!)

Jeśli strona nie otwiera się - spróbuj później lub prześlij swoje dane
(imię, nazwisko, miejscowość i adres e-mail)

UWAGA! W przypadku nie otrzymania e-maila weryfikującego podpis należy wysłać potwierdzenie na adres webmaster@petycje.plPowiadom znajomego o proteście